Giải câu 1 bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 1:Trang 15 sgk hóa học 12

Xà phòng là gì?

Bài làm:

Câu 1:

Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo (như C17H35COONa, C17H35COOK) có thêm một số chất phụ gia.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021