Giải câu 3 Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 163 SGK)

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là

A.60 gam.

B. 80 gam.

C. 85 gam.

D. 90 gam.

Bài làm:

Ta có các oxit: MgO, Fe2O3 , CuO

Sau phản ứng các muối tạo thành: MgSO­4, Fe2 (SO4)3, CuSO4 .

Ta thấy : nO (của oxit) = nSO42− (của muối) = nH2SO4 = 0,3.2 = 0,6 mol.

=> mO = 16.0,6 = 9,6 (gam) ; mkim loại = 32 – 9,6 = 22,4 (gam).

mmuối = mkim loại + mSO42− = 22,4 + 96.0,6 = 80 (gam).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021