Giải câu 4 Bài 21: Điều chế kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 98 SGK)

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 28 gam.

B. 26 gam.

C. 24 gam.

D. 22 gam.

Bài làm:

Đáp án B

Bảo toàn nguyên tố C ta có => nCO2 = nCO = 5,6 / 22,4 = 0,25 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

=> mchất rắn = moxit + mCO – mCO2 = 26 (gam)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021