Giải thí nghiệm 3 Bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3. Phản ứng glucozơ với Cu(OH)2

 • Quan sát hiện tượng.
 • Đun nóng ống nghiệm quan sát. Giải thích và viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Thí nghiệm 3. Phản ứng glucozơ với Cu(OH)2

Dụng cụ và hóa chất:

 • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ, …
 • Hóa chất: dung dịch CuSO4 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch glucozơ 1%.

Cách tiến hành:

 • Cho 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và khoảng 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Lắc nhẹ, rồi gạn bỏ lớp dung dịch giữ lấy kết tủa Cu(OH)2.
 • Cho thêm vào đó 2ml dung dịch glucozơ 1%, lắc nhẹ.
 • Đun nóng ống nghiệm quan sát.

Hiện tượng – giải thích:

 • Khi cho thêm dung dịch glucozơ 1% vào kết tủa Cu(OH)2 xanh, thì ta thấy kết tủa tan khi lắc nhẹ tạo dung dich phức màu xanh lam đặc trưng.
 • Khi đun nóng ống nghiệm ta thấy kết tủa đỏ gạch xuất hiện, kết tủa đó là Cu2O.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021