Giải câu 7 bài 4 Luyện tập: Este và chất béo

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 18 sgk hóa học 12

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là :

A. C2H4O2
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C5H8O2.

Bài làm:

Câu 7:

nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

nH2O = 2,7/18 = 0,15 mol

Bảo toàn khối lượng ta được: mO = 3,7 – 0,15.12 – 0,15.2 = 1,6 g => nO = 0,1 mol

=>nC : nH : nO = 3 : 6 : 2

=>CTPT của X: C3H6O2

Chọn đáp án B

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021