Giải câu 4 Bài 11 Peptit và protein

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 55/SGK)

Phân biệt các khái niệm:

a) Peptit và protein.

b) Protein đơn giản và protein phức tạp.

Bài làm:

a)Phân biệt peptit và protein.

  • Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit.
  • Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

b)Phân biệt protein đơn giản và protein phức tạp

  • Protein được chia thành hai loại:
    • Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α – aminoaxit.
    • Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần ”phi protein”, như các axit nucleic, lipit, cacbohiđrat
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021