Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 186 SGK)

Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

Bài làm:

Vật liệu có nguồn gốc vô cơ: nghành sản suất hóa học vô cơ tạo ra nhiều vật kiệu sử dụng cho công nghiệp và đời sống:

  • Luyện kim đen ,luyện kim màu
  • Công nghiệp siliccat sản suất ra gạch, xi măng,..
  • Công nghiệp hóa chất, sản suất ra các hóa chất cơ bản HCl,H2SO4, . làm nghành sản suất phân bón , thuốc trừ sâu.

Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ: Vật liệu hữu cơ được sản suất bằng con đường háo học. VD: Sơn tổng hợp , nhựa PVC,..

Vật liệu mới

  • Vật liệu nano
  • Vật liệu quang điện có độ siêu dẫn ở nhiệt độ cao dùng trong sinh học , y tế,...
  • Vật liệu compoxit có tính bền,...
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021