Giải câu 5 Bài 23: Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 103 SGK) Điện phân nóng chảy muối clorua M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

A. NaCl.

B. KCl.

C. BaCl2.

D. CaCl2.

Bài làm:

nCl2 = 3,36 / 22,4 = 0,15 mol

Gọi kim loại cần tìm là M có hóa trị n

Mn+ + ne → M

0,3 0,3/n

2Cl-‑ → Cl2 + 2e

0,15 0,3

=>Số mol của kim loại M là 0,8/n

=>MM = 6 /(0,3/n) = 20n

=>n = 2 thì M = 40 =>Kim loại canxi (Ca = 40)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021