Giải câu 2 bài 4 Luyện tập: Este và chất béo

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 18 sgk hóa học 12

Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức cấu tạo của các chất này.

Bài làm:

Câu 2:

Có thể thu được 6 trieste.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021