Giải câu 9 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 9.(Trang 82 SGK)

Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối B. Hoà tan B vào nước để được 400 ml dung dịch C. Nhúng thanh sắt nặng 11,2 gam vào dung dịch C, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này là 12,0 gam; nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. Xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B trong dung dịch C.

Bài làm:

Gọi số mol của Fe phản ứng với số mol của ACl2 là x

PTHH

A + Cl2 → ACl2 (1)

Fe + ACl2 → FeCl2 + A (2)

(mol) x x x

Ta có nFeCl2 = 0,25.0,4 = 0,1 (mol)

Khối lượng thanh sắt tăng là: mA – mFe = xMA - 56x = 0,8 (g)

Thay x bằng 0,1 ta được: A = 64 => A là Cu

nCu = nCuCl2 = 12,8/64 = 0,2 (mol)

=>Nồng độ dung dịch CuCl2 là:

CMCuCl2= 0,2 / 0,4 = 0,5M

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021