Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử.

  • 1 Đánh giá

Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử.

Bài làm:

Cách 1: Dùng Pb(NO3)2

Nhúng mẩu giấy lọc đã tẩm dung dịch Pb(NO3)2 vào hai dung dịch đã cho, dung dịch nào làm cho giấy lọc chuyển sang màu đen là dung dịch (NH4)2S

(NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2NH4NO3

Cách 2: Dùng BaCl2

Nhỏ dung dịch BaCl2 vào 2 dung dịch đã cho, có kết tủa trắng là dung dịch (NH4)2SO4:

(NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NH4Cl

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021