Giải câu 3 Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 95 SGK)

Hãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?

Bài làm:

Tác hại của ăn mòn kim loại:

  • Phá hủy kim loại, kim loại bị mất dần các tính chất quý
  • Thiệt hại về mặt kinh tế : phải thay thế nhiều chi tiết, thiết bị máy móc bị ăn mòn.

Chống ăn mòn kim loại

  • Phương pháp bảo vệ bề mặt: dùng dầu mỡ, sơn, mạ, tráng men,… hay bằng các kim loại hoạt động hơn.
  • Phương pháp bảo vệ điện hóa: nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hơn để tạo thành pin điện hóa và kim loại hoạt động hơn bị ăn mòn, kim loại kia được bảo vệ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021