Giải thí nghiệm 2 Bài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Điều chế kim loại bằng cách dùng kim loại mạnh khử ion của kim loại yếu trong dung dịch

  • Quan sát hiện tượng.
  • Rút ra kết luận và viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Điều chế kim loại bằng cách dùng kim loại mạnh khử ion của kim loại yếu trong dung dịch

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, giấy giáp, kẹp ống nghiệm,…
  • Hóa chất: đinh sắt, dung dịch CuSO4,

Cách tiến hành:

  • Đánh sạch gỉ của một chiếc đinh sắt rồi thả vào dung dịch CuSO4.
  • Sau khoảng thời gian 10 phút, quan sát màu của chiếc đinh sắt và màu của dung dịch.

Hiện tượng – giải thích:

  • Ta thấy, sau một thời gian thì màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần, mà trên đinh sắt có kết tủa đỏ gạch bám vào.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Kết luận:

  • Fe có mức độ hoạt động hóa học mạnh hơn đồng nên đẩy đồng ra khỏi muối.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021