Giải câu 4 Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 180 SGK)

Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử.

Bài làm:

Nhỏ từng gọi dung dịch BaCl2 vào hai mẫu thử của hai dung dịch trên, mẫucó kết tủa trắng là dung dịch (NH4)2SO4:

(NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NH4Cl

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021