Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Viết phương trình hóa học.

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 177 SGK)

Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Nhỏ vào mỗi bình một ít nước brom rồi lắc, bình nào nước brom bị nhạt màu là bình chứa khí SO2, bình nào không có hiện tượng gì là bình chứa khí CO2

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021