Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 186 SGK)

Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.

Bài làm:

Xu hướng phát triển năng lượng tương lai:

  • Khai thác và sử dụng nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
  • Phát triển năng lượng hạt nhân.
  • Phát triển thủy năng (năng lượng nước)
  • Sử dụng năng lượng mặt trời
  • Sử dụng các sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.

Ví dụ:

Điều chế khí metan trong lò bioga để đun nấu từ các các thải hữu cơ động vật

Sản suất ra khí than khô và khí than đá từ than đá và nước.

Sản suất ra chất thay xăng giàu từ nguyên liệu vô tận là không khí và nước.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021