Giải câu 3 Bài 23: Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 103 SGK)

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Bài làm:

nH2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol

Gọi kim loại cần tìm là M có số oxi hóa trong oxit là n.

Mn+ + ne → M

0,8/n 0,8/n

H2 → 2H+ + 2e

0,4 0,8

=>Số mol của kim loại M là 0,8/n

Khối lượng kim loại M trong 23,2 gam oxit là 23,2 – 0,4.16 = 16,8 (g)

=>MM = 16,8/(0,8/n) = 21n

=>n = 8/3 thì M = 56 =>Kim loại sắt

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021