Giải câu 2 Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 159 SGK)

Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là

A.Mg

B.Cu.

C.Fe.

D.Zn.

Bài làm:

Ta có nNO = 4,48 /22,4 = 0,2 (mol)

M → M+n + ne

N+5 + 3e → N+2

=>ne = 0,2.3 = 0,6 (mol)

=>nM = 0,6/n =>Khối lượng mol của M là: 19,2/ (0,6/n) = 32n.

Vậy với n = 2 M là kim loại đồng (Cu = 64)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021