Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người?

 • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 196 SGK)

Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người?

Bài làm:

 • Hóa học góp phần giải quyết những vấn đề may mặc cho nhân loại :
  • Nâng cao chất lượng, sản lượng các loại tơ.
  • Nghiên cứu, chế tạo nhiều loại thuốc nhuộm.
 • Hóa học với việc bảo vệ sức khỏe con người
  • Sản xuất hàng chục nhìn dược phẩm khác nhau để chữa, phòng ngừa bệnh; nâng cao sức khỏe con người
  • Dược phẩm gồm: thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh, ...

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021