Giải câu 5 Bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 101 SGK)

Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy mẫu thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO4 dư.

a) Hãy giải thích phương pháp làm sạch và viết các phương trình hoá học.

b) Nếu bạc có lẫn tạp chất là các kim loại nói trên, bằng phương pháp nào có thể loại được tạp chất? Viết phương trình hoá học.

Bài làm:

a) Do kẽm, thiếc, chì là cá kim loại mạnh hơn thủy ngân, nên khi tác dụng với dung dịch muối thủy ngân các kim loại này sẽ đẩy ion thủy ngân ra khỏi muối. Như vậy mẫu Hg không còn lẫn tạp chất nữa.

Zn + HgSO4 → ZnSO4 + Hg

Sn + HgSO4 → SnSO4 + Hg

Pb + HgSO4 → PbSO4 + Hg

b) Tương tự với bạc, ta sẽ cho mẫu bạc này ngâm trong dung dịch AgNO3 dư để loại bỏ tạp chất.

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

Sn + 2AgNO3 → Sn(NO3)2 + 2Ag

Pb + 2AgNO3 → Pb(NO3)2 + 2Ag

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021