Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm.

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 204 SGK)

Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm.

Bài làm:

Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường..

Hiện nay bảo vệ môi trường bị ô nhiễm đang là vấn đề cấp bách của toàn nhân loại. Môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do các hoạt động của con người làm biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến động, thực vật và sức khỏe con người.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021