Giải thí nghiệm 4 Bài 16: Thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polime

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 4: Phản ứng của một vài vật liệu polime với kiềm

 • Quan sát rồi đun nóng cho đến sôi.
 • Quan sát hiện tượng và giải thích.

Bài làm:

Thí nghiệm 4: Phản ứng của một vài vật liệu polime với kiềm

Dụng cụ và hóa chất:

 • Dụng cụ:ống nghiệm, đèn cồn,…
 • Hóa chất: mẩu màng mỏng PE, ống nhựa dẫn nước PVC, sợi len, mẩu vải sợi xenlu lozơ, dung dịch NaOH 10%, HNO3­ 20%, dung dịch AgNO3 1%, dung dịch CuSO4 2%

Cách tiến hành:

 • Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm:

Ống nghiệm 1: một mẩu màng mỏng PE,

Ống nghiệm 2: ống nhựa dẫn nước PVC,

Ống nghiệm 3: sợi len

Ống nghiệm 4: mẩu vải sợi xenlulozơ hoặc bông

 • Cho vào mỗi ống nghiệm 2 ml dung dịch NaOH 10%. Đun ống nghiệm đến sôi. Để nguội. Quan sát.
 • Gạn lớp nước của mỗi ống nghiệm sang ống nghiệm khác riêng rẽ, ta được các dung dịch ở ống 1’ và ống 2’, ống 3’ và ống 4’.
 • Axit hóa ống 1’ và ống 2’ bằng HNO3­ 20% rồi nhỏ thêm vào mỗi ống vài giọt dung dịch AgNO3 1%. Cho thêm vào mỗi ống nghiệm 3’, 4’ vài giọt dung dịch CuSO4 2%. Quan sát rồi đun nóng cho đến sôi.

Hiện tượng:

 • Ống 1’: không có hiện tượng gì
 • Ống 2’: xuất hiện kết tủa trắng
 • Ống 3’: xuất hiện màu tím đặc trưng
 • Ống 4’: không có hiện tượng

Giải thích:

 • Ống 2': xuất hiện kết tủa trắng do đã xảy ra các phản ứng:

(C2H3Cl)n + nNaOH → (C2H3OH)n + nNaCl

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

 • Ống 3’: protein bị thủy phân tạo ra các amino axit, đipeptit, tripeptit …. Có phản ứng màu với Cu(OH)2.
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021