Hóa học có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 196 SGK)

Hóa học có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?

Bài làm:

Để góp phần làm tăng sản lượng lương thực , thực phẩm, Hóa học có những hoạt động sau:

  • Nghiên cứu , sản suất các chất có tác dụng bảo vệ và phát triển thực vật, động vật như :sản suất các thuốc bảo vệ thực vật , phân bón hóa học, các loại thuốc kích thích tăng trưởng.
  • Nghiên cứu nâng cao sản suất những hóa chất bảo quản lương thực , thực phẩm ,để nâng cao sản lượng lương thực , thực phẩm sau khi thu hoạch.
  • Bằng con đường chế biến lương thực , thực phẩm theo công nghệ hóa học để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, hoặc chế biến thực phẩm nhân tạo như tập hợp chất béo nhân tạo,..
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021