Giải câu 6 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 82 SGK)

Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

A. F

B. Na

C. K

D. Cl

Bài làm:

Đáp án B

Nguyên tử Na có cấu hình là 1s22s22p63p1

=>Na+ có cấu hình electron là 1s22s22p6

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021