Giải câu 3 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 88 SGK)

Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.

A. Bột sắt.

B. Bột lưu huỳnh.

C. Bột than.

D. Nước.

Bài làm:

Đáp án B

Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì chất dùng để khử độc thuỷ ngân là: Bột lưu huỳnh.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021