Giải câu 3 Bài 19: Hợp kim

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 91 SGK)

Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 81% Al và 19% Ni

B. 82% Al và 18% Ni

C. 83% Al và 17% Ni

D. 84% Al và 16% Ni.

Bài làm:

Đáp án B

Giả sử trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni:

mhợp kim = 10.27 + 1.58 = 328

%Al = (270 / 328) .100% = 82%

%Ni = 100% - 82,31% = 18%

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021