Giải câu 3 Bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 77 SGK)

Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

bài 15: Luyện tập: polime và vật liệu polime

Bài làm:

Các monome được dùng để điều chế các polime trên là:

bài 15: Luyện tập: polime và vật liệu polime

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021