Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường.

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 205 SGK)

Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 không khí thì coi à không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích có 0,0012 mg SO2 thì không khí ở đó có bị ô nhiễm không?

Bài làm:

nSO2 = (12.10-7) / 64 = 0,1875.10-7 (mol)

Nồng độ của SO2 trong 50 lít không khí là

0,1875.10-7 / (50.10-3) = 0,375.10-6 (mol/m3)

Vậy so với tiêu chuẩn quy định, lượng SO2 chưa vượt quá, không khí ở đó không bị ô nhiễm.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021