Giải câu 2 Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 134 SGK)

Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl;

B. H2SO4;

C. NaHSO4;

D. NH3.

Bài làm:

Đáp án D

Nhôm không tan trong dung dịch NH3.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021