Giải câu 4 bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 16 sgk hóa học 12

Nêu những ưu điểm và hạn chế của xà phòng so với dùng chất giặt rửa tổng hợp.

Bài làm:

Câu 4:

Xà phòng chỉ dùng được trong nước mềm, chất giặt rửa tổng hợp dùng được ngay cả trong nước cứng.

Việc khai thác nguồn dầu, mỡ động, thực vật để sản xuất xà phòng dẫn đến mất cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021