Giải bài 37 hóa học 12: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Sắt

  • Nguyên tử Fe có cấu hình electron : [Ar] 3d64s2.
  • Trong hợp chất, sắt thể hiện số oxi hóa +2 và +3.

2. Hợp chất của sắt

  • Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (II) là tính khử :

Fe2+ + 1e → Fe3+

  • Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt(III) là tính oxi hóa :

Fe3+ + 1e → Fe2+

Fe3+ + 3e → Fe

3. Hợp kim của sắt

  • Thành phần của gang thép
  • Các phản ứng chính xảy ra trong quá trình luyện gang.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 165 SGK)

Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :

a) Fe + H2SO4 (đặc) →(to) SO2↑ + …

b) Fe + HNO3 (đặc) →(to) NO2↑ + …

c) Fe + HNO3 (loãng) → NO↑ + …

d) FeS2 + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4)3 + …

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 165 SGK)

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau : Al - Fe ; Al - Cu và Cu - Fe.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 165 SGK)

Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu. Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 165 SGK)

Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí ở đktc. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được chất rắn. Tính khối lượng bột sắt đã dùng và khối lượng chất rắn thu được.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 165 SGK)

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 3,6 gam.

B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.

D. 3,9 gam.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 165 SGK)

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X là :

A. Sắt.

B. Brom.

C. Photpho.

D. Crom.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt


  • 19 lượt xem
Chủ đề liên quan