Giải câu 5 Bài 10 : Amino axit

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 48/SGK)

Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a) Axit 7-aminoheptanoic;

b) Axit 10-aminođecanoic.

Bài làm:

a)

b)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021