Giải câu 4 Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 167 SGK)

Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc).

Hiệu suất của phản ứng khử CuO là

A. 70%.

B. 75%.

C. 80%.

D. 85%.

Bài làm:

CuO + H2 → Cu + H2O (1)

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (2)

CuO +2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (3)

Ta có : nNO = 0,2 mol.

Theo phương trình hóa học

nCu = 3/2.nNO = 0,3 mol ; nHNO3 (2) = 8/3nNO = 0,8 (mol).

nCuO (3) = 1/2nHNO3 =1 2(1−0,8) = 0,1 (mol).

=> nCuO ban đầu = 0,1 + 0,3 = 0,4 (mol)

Hiệu suất của quá trình khử CuO là :H = (0,3/0,4).100% = 75%.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021