Giải câu 6 Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 95 SGK)

Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

A. Sắt bị ăn mòn.

B. Đồng bị ăn mòn.

C. Sắt và đồng đều bị ăn mòn.

D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.

Bài làm:

Đáp án A

Khi dây đồng với dây thép để ngoài không khí có hơi nước và khí oxi sẽ tạo thành pin điện hóa. Vì sắt hoạt động hơn đồng nên đóng vai trò là anot và bị ăn mòn trước.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021