Giải câu 7 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 129 SGK )

Có 4 mẫu kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được tối đa là bao nhiêu?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Bài làm:

Đáp án D.

Cho từng mẫu kim loại tác dụng với nước

  • Mẫu kim loại nào phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được trong suốt là Na.
  • Mẫu kim loại phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được vẩn đục là Ca vì tạo ra Ca(OH)2 ít tan.

Lấy dung dịch dung dịch NaOH vừa thu được cho tác dụng với 2 kim loại còn lại.

  • Kim loại nào tan được và giải phóng ra khí là Al, kim loại không phản ứng là Fe.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021