Giải câu 5 Bài 9 Amin

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 44- sgk hóa 12

Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

a) Rửa lọ đã đựng anilin.
b) Khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu. Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác gây nên.

Bài làm:

a) Dùng dung dịch axit. Do anilin có tính bazơ yếu và không tan được trong nước, khi tác dụng với axit tạo ra muối tan trong nước rửa sạch dễ dàng.
b) Dùng giấm để khử mùi tanh. Dấm thành phần có CH3COOH , là một axit nên khi khử mùi tanh của cá bằng giấm thì axit tác dụng với amin tạo muối vì vậy khử được mùi tanh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021