Giải câu 5 Bài 13: Đại cương về polime

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 64 SGK)

Từ các sản phẩm hóa dầu (C6H6 và CH2= CH2) có thể tổng hợp được polistiren, chất được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (có thể dùng thêm các hợp chất vô cơ cần thiết).

Bài làm:

Điều chế polistiren

Hướng dẫn giải câu 5 bài 13: Đại cương về polime

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021