Giải câu 3 Bài 34: Crom và hợp chất của crom

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 155 SGK)

Số oxi hóa đặc trưng của crom là

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.

Bài làm:

Đáp án B

Số oxi hóa đặc trưng của crom là +2, +3, +6.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021