Giải thí nghiệm 3 Bài 16: Thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polime

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3: Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng

 • Quan sát hiện tượng.
 • Quan sát sự cháy và mùi. Giải thích.

Bài làm:

Thí nghiệm 3: Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng

Dụng cụ và hóa chất:

 • Dụng cụ: kẹp sắt, đèn cồn,…
 • Hóa chất: Mẩu màng mỏng PE, mẩu ống nhựa dẫn nước làm bằng PVC, sợi len và vải sợi xenlulo zơ (hoặc bông).

Cách tiến hành:

 • Dùng 4 kẹp sắt kẹp 4 mẫu vật liệu riêng rẽ: Mẩu màng mỏng PE, mẩu ống nhựa dẫn nước làm bằng PVC, sợi len và vải sợi xenlulozơ (hoặc bông).
 • Hơ các vật liệu này (từng thứ một) ở gần ngọn lửa vài phút.
 • Đốt các vật liệu trên.

Hiện tượng – giải thích:

 • PVC bị chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí thoát ra có mùi sốc, khó chịu. Thành phần của PVC có clo nên, phản ứng cháy cho khí HCl nên có mùi xốc.
 • PE bị chảy ra thành chất lỏng, mới chát cho khí, có một ít khói đen. Phản ứng có khí CO2 nên không có mùi xốc.
 • Sợi len và vải sợi senlulo zơ cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi. Vì là hidrocacbonat nên cháy tạo ra khí CO2 và hơi nước nên không có mùi.
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021