[Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 5: Đo khối lượng

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 5: Đo khối lượng sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 5.1. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lưỡng chính thức ở nước ta là

A. tấn. B . miligam. C. kiôgam. D. gam.

Trả lời:

Chọn đáp án: C

Câu 5.2. Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500g, con số này có ý nghĩa gì?

A. Khối lượng bánh trong hộp.

B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp,

C. Sức nặng của hộp bánh.

D.Thể tích của hộp bánh.

Trả lời:

Chọn đáp án: A

Câu 5.3. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này có ý nghĩa gì?

A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu.

B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.

C Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu.

D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được đi qua cầu.

Trả lời:

Chọn đáp án: B

Câu 5.4. Cân một túi hoa quả, kết quả là 14 533g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là

A.1g. B.5g. C.10g. D. 100 g.

Trả lời:

Chọn đáp án: A

Câu 5.5. Một hộp quả cân có các quả cân loại 2g, 5g, 10g, 50g, 200g, 200mg, 500g, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5g thì có thể sử dụng các quả cân nào?

A, 200 g 200 mg, 50 g, 5 g, 50 g.

B. 2g, 5g, 50g, 200g, 500 mg.

C.2g, 5g, 10g, 200g, 500g.

D.2g, 5 g, 10g, 200 mg, 500 mg.

Trả lời:

Chọn đáp án: B

Câu 5.6. Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?

A. 24 kg.

B. 20 kg 10 lạng.

C 22kg.

D. 20 kg 20 lạng.

Trả lời:

Chọn đáp án: A

Câu 5.7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Mọi vật đều có ...

b) Người ta dùng ... để đo khối lượng.

c)... là khối lượng của một quả cân mẫu đặt ở viện đo lường quốc tế Pháp.

Trả lời:

a) khối lượng.

b) cân.

c) Kilôgam (kg).

Câu 5.8. Làm thế nào để lấy 1 kg gạo từ một bao đựng 10 kg gạo khi trên bàn chỉ có một cân địa và một quả cân 4 kg.

Trả lời:

- Cân 2 lần, mỗi lần lấy ra 4 kg, còn lại 2 kg gạo chia đều cho 2 đĩa cản. Khi nào cân thăng bằng thì gạo trên mỗi đĩa là 1 kg.

Câu 5.9. Có một cái cân đồng hồ đã cũ và không còn chính xác. Làm thế nào có thể cân chính xác khối lượng của một vật nếu cho phép dùng thêm hộp quả cân

Trả lời:

- Đặt vật cần cân lên địa và ghỉ số chỉ của kim cân.

- Sau đó thay vật bằng một số quả cân thích hợp sao cho kim chỉ đúng giá trị cũ.

- Tính tổng khối lượng của các quả cân trên địa, đó chính là khối lượng của vật.


  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021