[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: nghề nghiệp của người thân trong gia đình trang 12 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Chia sẻ

1. Nêu tên và ý nghĩa các công việc, nghề nghiệp của người thân trong gia đình.

2. Thu thập vài thông tin về những công việc, nghề có thu nhập và công việc tình nguyện.

3. Chia sẻ với các bạn, người thân về công việc và nghề nghiệp yêu thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn học

1. Bố và mẹ Lan làm nghề gì? Nói về ý nghĩa của nghề đó.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình

2. Kể tên các công việc, nghề nghiệp của những người trong hình dưới đây? Nếu ý nghĩa của các công việc, nghề nghiệp đó.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình

3. Những người trong hình đang làm gì? Công việc của họ có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người xung quanh?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021