[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: ngày Nhà giáo Việt Nam trang 28 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Trường bạn An sắp có sự kiện gì? Sự kiện đó có ý nghĩa như thế nào? Mọi người đang làm gì để chuẩn bị cho sự kiện đó?

2. Nêu những hoạt động mà An và các bạn tham gia để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Các bạn đã tham gia hoạt động đó như thế nào?

3. Sau khi tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, An và các bạn đã làm gì?

4. Em hãy giúp An trả lời trong tình huống sau.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem