[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: các thế hệ trong gia đình trang 8 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Chia sẻ

1. Tìm hiểu về các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ hoặc bốn thế hệ.

2. Nêu và thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn học

1. Giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn An theo thứ tự từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

2. Giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn Hòa theo sơ đồ dưới đây. Gia đình bạn Hòa có mấy thế hện cùng chung sống.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

3. Viết, vẽ hoặc dán tranh, ảnh vào sơ đồ các thế hệ trong gia đình em và chia sẻ.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Những hành động nào sau đây thể hiện sự quan tâm, yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

5. Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong các tình huống sau. Tại sao mọi người trong gia đình phải chia sẻ, dành thời gian, quan tâm, chăm sóc và yêu thương nhau?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

6. Em cảm thấy như thế nào khi mọi người trong gia đình em chia sẻ, dành thời gian cho nhau? Em sẽ làm gì để thể hiện sự quan tâm, yêu thương đối với các thế hệ trong gia đình của mình?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem