[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 13: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương trang 55 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Lựa chọn các hàng hóa sau đây và xếp vào quầy hàng phù hợp.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 13: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

2. Hai anh em Tú cùng mẹ đi siêu thị. Đến quầy bánh kẹo, em trai Tú đòi bóc kẹo ăn. Nếu em là Tú, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao?

3. Những hàng hóa nào sau đây không nên chọn mua? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 13: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

4. Em sẽ khuyên điều gì cho các bạn trong mỗi hình sau? Vì sao?[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 13: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem