1. Em cần chuẩn bị những gì để quan sát, tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật?

  • 1 Đánh giá

1. Em cần chuẩn bị những gì để quan sát, tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật?

2. Cùng quan sát, tìm hiểu môi trường sống của một số thực vật, động vật quanh em.

3. Chia sẻ với bạn những điều em thích sau khi quan sát môi trường sống của một số thực vật và động vật xung quanh.

4. Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

Bài làm:

1. Em cần chuẩn bị phiếu quan sát, mũ, bút,....

Ngoài ra em có thể chuẩn bị một số đồ cá nhân như kính quan sát,..

2. Tìm hiểu môi trường sống của một số thực vật quanh em:

  • Trong hồ có cá, cua, lục bình và hoa súng.
  • Trong vườn có rau, chim sâu, cây chuối, hoa,... . Đất trong vườn độ ẩm cao, tơi xốp giúp cây cối phát triển tốt.

3. Sau khi quan sát môi trường sống của thực vật và động vật xung quanh em thấy thật phong phú. Trong cùng môi trường sống có rất nhiêu động, thực vật khác nhau, ngoài ra có một số động, thực vật sống được trong hai môi trường khác nhau.

4. Để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật em cần vứt rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống hồ, không chặt phá, bẻ cây bừa bãi làm mất môi trường sống của các loài.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021