[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 6: Một sự kiện ở trường em

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: một sự kiện ở trường em trang 26 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Nêu tên những sự kiện được tổ chức ở trường trong các hình sau. Có những hoạt động nào được tổ chức trong mỗi sự kiện đó?

2. Các bạn học sinh đã tham gia sự kiện đó như thế nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 6: Một sự kiện ở trường em[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 6: Một sự kiện ở trường em

3. Trường em đã tổ chức các sự kiện gì? Chia sẻ với bạn về một sự kiện ở trường mà em thích nhất.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021