[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 28: Phòng tránh rủi ro thiên tai

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: phòng tránh rủi ro thiên tai trang 110 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong hình sau?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 28: Phòng tránh rủi ro thiên tai

2. Khi bão, lũ, lụt xảy ra, chúng ta nên và không nên làm gì?

3. Nếu phải đi sơ tán khi bão, lũ, lụt xảy ra, bạn sẽ mang theo những gì?

4. Mọi người trong mỗi hình sau đang làm gì? Việc làm có tác dụng như thế nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 28: Phòng tránh rủi ro thiên tai

5. Em hãy nói một việc em và gia đình sẽ làm:

- Khi nghe tin sắp có bão, lũ, lụt

- Khi có bão, lũ, lụt đang xảy ra

- Khi bão, lũ,lụt đã qua đi.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 chân trời sáng tạo