[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 19: Cơ quan vận động

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Cơ quan vận động trang 75 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chỉ trên hình và nói tên các xương, khớp xương của cơ thể.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 19: Cơ quan vận động

2. Chỉ trên hình và nói tên một số cơ của cơ thể.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 19: Cơ quan vận động

3. Nam và các bạn đang làm gì? Nêu một số xương và cơ giúp các bạn thực hiện những hoạt động đó.

4. Em hãy nắm chặt bàn tay và cử động co, duỗi tay. Em thấy bắp tay của mình có sự thay đổi như thế nào? Cơ, xương và khớp xương nào giúp em co, duỗi tay?

5. Mỉm cười và bắt tay với bạn ngồi cạnh. Nếu xương và cơ không phối hợp hoạt động thì em có thể thực hiện các việc làm đó không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021