1. Giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn An theo thứ tự từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học

1. Giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn An theo thứ tự từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

2. Giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn Hòa theo sơ đồ dưới đây. Gia đình bạn Hòa có mấy thế hện cùng chung sống.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

3. Viết, vẽ hoặc dán tranh, ảnh vào sơ đồ các thế hệ trong gia đình em và chia sẻ.

Bài làm:

1. Các thành viên gia đình bạn An theo thứ tự từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi là: bố mẹ, chị Hà và An.

2. Các thành viên trong gia đình bạn Hòa gồm có: ông, bà, bố, mẹ chị gái Hòa và Hòa.

Gia đình bạn Hòa có ba thế hệ cùng chung sống:

  • Thế hệ thứ nhất là ông bà.
  • Thế hệ thứ hai là bố mẹ.
  • Thế hệ thứ ba là chị gái Hòa và Hòa.

3. Gia đình em chung sống gồm ba thế hệ có: ông bà, bố mẹ, chị gái, em trai và em. Sau đây là sơ đồ về các thế hệ trong gid đìnhh em:

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021