[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 9: Ôn tập chủ đề trường học

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: ôn tập chủ đề trường học trang 37 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Trưng bày và giới thiệu thiệp chúc mừng thầy, cô giáo.

2. Cùng bạn đặt tên cho hình sau. Giải thích vì sao nhóm em chọn tên đó.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 9: Ôn tập chủ đề trường học

3. Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống sau? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 9: Ôn tập chủ đề trường học

4. Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau và chia sẻ với bạn.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 9: Ôn tập chủ đề trường học

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem